Electrical Technical employee

Beckman Coulter

Beckman Coulter

IT, Other Engineering
1671 Medemblik, Netherlands · 1671 Medemblik, Netherlands · Netherlands
Posted on Monday, May 6, 2024

Maak deel uit van iets dat je leven verandert!

Werken bij Cytiva betekent voorop lopen bij het bieden van nieuwe oplossingen om de menselijke gezondheid te transformeren. Onze ongelooflijke klanten ondernemen levensreddende activiteiten, variërend van fundamenteel biologisch onderzoek tot de ontwikkeling van innovatieve vaccins, nieuwe medicijnen en cel- en gentherapieën.

Bij Cytiva ben je in staat om jezelf en ons continu te verbeteren - door te werken aan uitdagingen die er echt toe doen met mensen die voor elkaar, onze klanten en hun patiënten zorgen. Met medewerkers in 40+ landen is Cytiva een plek waar elke dag een leermoment is - zodat je je carrière kunt laten groeien en je vaardigheden op de lange termijn kunt uitbreiden.

Als onderdeel van het segment Biotechnologie bij Danaher brengen we toegewijde technische expertise en talent samen om de volgende generatie levensveranderende therapieën te ontwikkelen.

De Technisch medewerker voor het uitvoeren van technische elektrische werkzaamheden in de vorm van constructie, onderhoud, modificatie en ombouw van toegewezen machines om de productie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen conform kwaliteitseisen.

Deze functie maakt deel uit van de afdeling onderhoud gevestigd in Medemblik en zal volledig ter plaatse zijn. Bij Cytiva is het onze visie om toekomstige therapieën vooruit te helpen, van ontdekking tot levering.

In deze rol krijg je de kans om:

 • het bouwen van nieuwe machines voor productie of productiegerelateerde afdelingen.
 • Onderhoud aan facilitaire apparatuur
 • Neemt actief deel aan projecten die voortkomen uit een Kaizen, Problem Solving Process (PSP) en/of Daily Management >

De essentiële vereisten van de baan zijn onder meer:

 • Technisch MBO opleiding op het gebied van elektrotechniek/automatisering of mechatronica
 • minimaal 3 jaar ervaring in de machinebouw
 • Machines bouwen op basis van tekening/elektrische schema's en het oplossen van machinestoringen

Het zou een pluspunt zijn als je ook eerdere ervaring hebt in:

 • Farmaceutische of voedselgerelateerde omgevingen

Be part of something altogether life-changing!

Working at Cytiva means being at the forefront of providing new solutions to transform human health. Our incredible customers undertake life-saving activities ranging from fundamental biological research to developing innovative vaccines, new medicines, and cell and gene therapies.

At Cytiva you will be able to continuously improve yourself and us – working on challenges that truly matter with people that care for each other, our customers, and their patients. With associates across 40+ countries, Cytiva is a place where every day is a learning opportunity – so you can grow your career and expand your skills in the long term.

Forming part of the Biotechnology segment at Danaher, we bring together dedicated technical expertise and talent to develop the next generation of life-changing therapeutics.

The Technical employee for Cytiva is responsible for carrying out technical electrical work in the form of construction, maintenance, modification and conversion of assigned machines in order to ensure that production runs as efficiently as possible in accordance with quality requirements.

This position is part of the maintenance department located in Medemblik and will be

In this role, you will have the opportunity to:

 • -building new machinery for production or production related departments.
 • - Maintenance on facility related equipment
 • - Actively participates in projects that arise from a Kaizen, Problem Solving Process (PSP) and/or Daily Management

The essential requirements of the job include:

 • Technical MBO education in the field of electrical/automation or mechatronics>
 • a minimum of 3 years experience in machine building>
 • building machines from drawing/electrical schematics and troubleshooting machine breakdowns>

It would be a plus if you also possess previous experience in:

 • Pharmaceutical or food related environments

At Danaher we bring together science, technology and operational capabilities to accelerate the real-life impact of tomorrow’s science and technology. We partner with customers across the globe to help them solve their most complex challenges, architecting solutions that bring the power of science to life. Our global teams are pioneering what’s next across Life Sciences, Diagnostics, Biotechnology and beyond. For more information, visit www.danaher.com.

At Danaher, we value diversity and the existence of similarities and differences, both visible and not, found in our workforce, workplace and throughout the markets we serve. Our associates, customers and shareholders contribute unique and different perspectives as a result of these diverse attributes.