Jaunesnysis (-ioji) kokybės kontrolės analitikas (-ė)

Peprotech, Inc

Peprotech, Inc

Vilnius, Lithuania
Posted on Friday, May 31, 2024

Work Schedule

Other

Environmental Conditions

Office

Job Description

Pareigybės paskirtis:

Jaunesnysis kokybės kontrolės analitikas atlieka žaliavų, skundų, stabilumo, procese esančių ir galutinių produktų kokybinę patikrą pagal galiojančią dokumentaciją. Dalyvauja su produkto kokybe ir funkcijomis susijusiuose klausimų bei skundų aptarimuose. Kartu su kitų padalinių specialistais analizuoja neatitiktis, inicijuoja problemų sprendimą, užtikrina bendrą procesų kokybę.

Atsakomybės ir funkcijos:

 • Dalyvauja ir atsako už laiku atliktą produktų patikrą grupėje:
  • Valdo duomenų bazių įrašus. Atlieka kokybės bei funkcinius produktų testus pagal galiojančius dokumentus.
  • Analizuoja gautus tyrimų duomenis.
 • Tinkamai ir laiku pildo gamybinę dokumentaciją:
  • Pildo kokybės testų protokolus.
  • Valdo duomenų bazių įrašus.
 • Valdo tyrimo metu gautas neatitiktis:
  • Registruoja neatitiktis duomenų bazėse.
  • Kartu su kitais grupės specialistais arba vadovu, ar mokslinio padalinio atstovais numato galimus korekcinius ir/arba prevencinius veiksmus.
  • Seka neatitikčių, pastabų, koregavimo, korekcinių ir/arba prevencinių veiksmų atlikimo terminus bei informuoja vadovą apie laiku neatliktas užduotis.
 • Nedelsdamas informuoja grupės vadovą apie visas nestandartines situacijas susijusias su tiesioginėmis funkcijomis.
 • Rengia ir valdo dokumentaciją:
  • Teikia dokumentų patobulinimo pasiūlymus.
  • Rengia naujas dokumentų redakcijas
  • Identifikuoja naujus įtrauktus komponentus/reagentus, prietaisus – juos užsako.
 • Pagal poreikį dalyvauja naujų produktų kūrime.
 • Pagal poreikį dalyvauja naujų darbuotojų, studentų, stažuotojų ar kt. mokymuose apie analizės metodus, procesus.
 • Teikia pasiūlymus, susijusius su vykdomų funkcijų bei grupės veiklos tobulinimu.
 • Užtikrina darbo metu sužinotos informacijos konfidencialumą.
 • Vykdo Bendrovės darbo tvarkos taisyklėse, procedūrose ir kt. vidaus dokumentuose numatytus reikalavimus, Bendrovės generalinio direktoriaus ir tiesioginių vadovų raštiškus bei žodinius nurodymus.

Kvalifikaciniai reikalavimai / Išsilavinimas / Patirtis:

Baziniai reikalavimai pareigybei:

 • Aukštasis universitetinis chemijos/biochemijos/bioinžinerijos mokslų išsilavinimas (bakalauras).
 • Anglų kalba.
 • Kompiuterinis raštingumas (MS Office).

Žinios ir darbo patirtis, įgūdžiai:

 • Žinios apie bioproduktų savybes, tyrimo metodus, pagrindines bioproduktų taikymo sritis.
 • Darbo su pavojingomis cheminėmis medžiagomis (organiniai tirpikliai, izotopai ir kita) žinios.
 • Įrangos valdymo ir priežiūros principų žinojimas (privalumas).
 • Analizės metodų išmanymas ir analizės atlikimo įgūdžiai (privalumas).
 • Kokybės vadybos sistemos standartų reikalavimų žinojimas (privalumas).
 • Darbo ir elgesio kontroliuojamoje aplinkoje patirtis (privalumas).
 • Dokumentavimo principų išmanymas (privalumas).
 • Atsakingumas, organizuotumas, komunikabilumas, pareigingumas, iniciatyvumas, imlumas naujovėms.
 • Sugebėjimas dirbti komandoje.

Įmonė siūlo:

• Sparčiai augančios tarptautinės inovatyvios įmonės aplinką.

• Asmeninės ir profesinės karjeros galimybes aukštųjų technologijų srityje.

• Motyvacinį papildomų naudų paketą.

• Atlyginimą 1567 - 2355 Eur/Mėn. neatskaičius mokesčių.

Compensation and Benefits

The salary range estimated for this position based in Lithuania is €18,800.00–€28,250.00.